ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Celý povolovací proces se řídí zákonem č. 183/2006 Sb. (stavebním zákonem). V zásadě má dvě fáze:
 • Umístění stavby
 • Povolení stavby
Zjednodušeně jde o:
 • Umístění stavby – velikost a rozsah stavby, její napojení na dopravní (silnice) a technickou (přípojky vody, kanalizace atd.) infrastrukturu, umístění dalších souvisejících objektů (studna, ČOV)
 • Povolení stavby – povolení všech výše popsaných objektů, přičemž většinu objektů povoluje normální (tzv. obecný) stavební úřad, ale některé (např. studna, ČOV) povoluje speciální stavební úřad (např. vodoprávní)
Rozhodnutí:
 • Umístění stavby – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby. Může být za určitých podmínek nahrazeno územním souhlasem
 • Povolení stavby – Stavební povolení. Může být za určitých podmínek nahrazeno ohlášením stavby.
 • Společné povolení (na základě kterého se stavba umisťuje a povoluje) – Rozhodnutí má tři části (I. Schvaluje stavební záměr (zde je popis stavby), II. Stanoví podmínky pro umístění stavby (=územní rozhodnutí), III. Stanoví podmínky pro provedení stavby (= stavební povolení)
V umístění a povolení stavby je řada možností, které se dají kombinovat. Více se dočtete zde.

Lhůty pro vydání stanovisek a rozhodnutí jsou dány obecně zákonem (správním řádem), který říká, že „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.“ Další lhůty jsou dány např. Stavebním zákonem nebo dalšími zákony (např. Zákon o ochraně přírody, vodní zákon atd.).

V praxi vše záleží na vytíženosti dotčeného orgánu (jak dlouho leží Vaše písemnost v hromadě, než se dostane navrch a je zahájeno vyřizování), na tom, zda Vaše podání je úplné a bez chyby (v opačném případě obdržíte negativní stanovisko neb výzvu k doplnění žádosti (a opět klesáte na dno hromady…). Obecně platí pravidlo, že by dotčený orgán měl vydat stanovisko (rozhodnutí) do 30 dnů od podání žádosti (měl).

Dalším faktorem je, kolik rozhodnutí předchází podání žádosti o stavební povolení. O některá rozhodnutí můžete žádat až po získání stanoviska jiného orgánu, takže postupujete v krocích. Také záleží, zda budete uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) např. na přípojky (voda, plyn atd.).

Pro názornost uvedu příklad jak odhaduji průběh společného řízení od okamžiku, kdy máte všechny doklady pokupě a stavební úřad tedy bude nakládat s úplnou žádostí (dny jsou kalendářní dny):

Spojené UR a SP Počet dnů
Podání žádosti o UR+SP
Leží to v hromadě na st. úřadu 14
Zahájení řízení (vypsání + podpis) 3
Odeslání účastníkům řízení 1
Doručování poštou 3
Uložení na poště (pokud si někdo nevyzvedne pak tzv. fikce doručením) 10
Pošta (vrácení doručenek) 2
Lhůta na vyjádření účastníků 15
Vypořádání námitek, připomínek účastníků řízení (předpokládáme, že nikdo nepodal) 0
Vydání UR+SP + podpis 3
Doručování poštou 3
Uložení na poště (pokud si někdo nevyzvedne pak tzv. fikce doručením) 10
Odvolací lhůta 15
Čekání na odvolání
(kdyby se někdo odvolal v poslední den lhůty)
3
UR+ SP v právní moci (můžete stavět) 78 dnů, tj. 2,5 měsíce

Tedy 2-3 měsíce, když stavební úřad koná, nikdo nepodá námitky (připomínky) a nikdo se neodvolá.

Kolik budete potřebovat času na získání všech dokladů před  podáním žádosti na stavební úřad se dočtete zde.

Některé stavby jsou jednoduché, ale některá mohou být složité (např. okolím budoucího staveniště). Standardní kroky projektové přípravy jsou uvedeny níže. Tučně označené jsou ty, které byste ani při jednoduché stavbě neměli (nemůžete) pominout:
 • Stavební program
 • Přípravné práce
 • Studie stavby
 • Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
 • Dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace bouracích prací (DBP)
Jako velmi důležité, i když tak nevypadají, jsou stavební program (to je vlastně zadání pro projektanta) a přípravné práce (výskyt inženýrských sítí, podmínky v území, územní plán, omezující faktory pro stavbu). Když tyto dvě věci podceníte, tak se může stát, že bude nutné projekt přepracovat, což povede ke zvýšení nákladů, Dále viz.: Jaké jsou obvykle fáze projektu a projektové dokumentace
Nejde jen o poplatky za vlastní stavební povolení, ale také za další „papíry“. Jedná se o malé částky (v řádu stokorun – např. za místní šetření pro kácení (500,-), za uložení inženýrských sítí do komunikace (500,-), za připojení pozemku na komunikaci (1.000,-). Větší částky už mohou být za zřízení služebnosti (věcného břemene) pro přístup, uložení sítí atd.. Tyto poplatky se dají odhadnout, pokud nepodceníte přípravnou fázi projektu. Záleží na konkrétní situaci. Pro informaci uvádím, kolik stojí jednotlivé typy řízení (o jednotlivých typech řízeních (povoleních) píšu – viz.: Jaké jsou poplatky za stavební a další  povolení Správní poplatky
 • Územní rozhodnutí
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rod. rekreaci – 1.000 Kč
  • ke stavbě studny nebo ČOV – 300 Kč
 • Stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rod. rekreaci – 5.000 Kč
  • ke stavbě studny nebo ČOV – 300 Kč

Jednoduše. Ozvěte se mi jakýmkoliv způsobem. Domluvíme si osobní schůzku, kde vše probereme. Abych na tuto schůzku přišel maximálně připravený, tak uvítám, když mi pošlete emailem (hampl@developservis.cz) nějaké podklady k Vašemu projektu (např. katastrální území a číslo pozemku, na kterém se má stavět). Na základě těchto podkladů si připravím vstupní checklist (seznam potenciálních požadavků na „papíry“ pro stavební povolení). Při osobním jednání probereme, s čím chcete pomoct nebo poradit a já pro Vás připravím konkrétní cenovou nabídku. Tato úvodní konzultace je pro Vás ZDARMA.

Pro správu informací o každém projektu používám aplikaci ENGIO. V té mám ke konkrétnímu projektu uložen seznam dotčených orgánů, organizací (správci inženýrských sítí) atd.. Ke každé položce přiřazuii konkrétní informace, kdy jsem odeslal žádost, kdy se mi vrátila odpověď, jaké je vyjádření atd.. Vám na požádání mohu poslat odkaz do této aplikace, kde ke konkrétnímu datu uvidíte, jak jsme na tom (odkaz zobrazuje stav projektu k datu zaslání, sám se neaktualizuje).

Vyzkoušejte odkaz na modelový projekt:

Sídlím v Liberci, proto nejčastěji operuji v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou. Dostupný je pro mě ale celý Liberecký kraj. Spolupráci v jiných regionech se nevyhýbám, je to o dohodě s Vámi.

POZOR! Praze se vyhýbám obloukem! A to i přesto, že pražské ceny jsou zajímavé….. Jsem přeci jen kluk z hor a Praha je „Velká Praha“ a  pak spousta městských částí. Kdo se v tom má vyznat…..

Kdo je nepozorný v maličkostech, dojde stěží k cíli. A když dojde, tak draze zaplatí za svou nepozornost. Možná ne tak penězi, ale svým duševním zdravím.

Proces pro vydání stavebního povolení je relativně jednoduchý. Je  ale při něm potřeba uhlídat spoustu souvislostí, navazujících kroků. Podceněné „maličkosti“ na začátku Vás mohou přivést třeba k přepracování projektu. Věnujte zvýšenou pozornost pasážím, které obsahují tuto větu!

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?
KONTAKTUJTE MĚ, RÁD VÁM VŠE VYSVĚTLÍM

KONTAKTUJTE MĚ

Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci, která povede ke zjištění, v jakém směru a jak Vám mohu pomoci s Vaším projektem. Konzultace je zdarma.

Můžete mi zavolat, napsat e-mail nebo použít kontaktní formulář. Ozvu se Vám co nejdříve. Můj akční rádius je celý Liberecký kraj.

Ing. Tomáš Hampl
hampl@developservis.cz
+420 731 547 821