Jak dlouho trvá povolení stavby

Doba pro vyřízení stavebního povolení je závislá na těchto faktorech:

  • Kvalita projektové dokumentace.
  • Potřeba zajištění souhlasu sousedů (pro územní souhlas), ev. věcných břemen (přístup, inženýrské sítě).
  • Době, za jakou dotčené orgány vydají svá stanoviska.
  • Množství žádostí na stavební úřadu před Vámi.
  • Zda bude Vaše žádost vč. dokumentace úplná a bezvadná, bude obsahovat všechny požadované doklady a stavební úřad nebude přerušovat řízení s výzvou k doplnění.
  • Zda se vyskytnou „potíže“ (např. se sousedy, kteří budou dávat námitky v územním nebo stavebním řízení), které povedou k případnému odvolání.
 
 

K jednotlivým faktorům

Kvalita projektové dokumentace 

Pokud není kvalitní, budou dotčené orgány (nebo stavební úřad) vytýkat nedostatky, Dokumentace se bude předělávat, znovu projednávat a bude se ztrácet čas.
Struktura a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou, a projektant je musí dodržet. Kvalitou dokumentace mám na mysli to, aby ji projektant tvořil s vědomím, že podle ní bude někdo (úředník) psát rozhodnutí. Pro úředníka je podstatné, aby dokumentace byla jednoduchá, aby v ní bylo obsaženo podstatné, aby výkresy (zejména ty s umístěním stavby vůči sousedům) byly dobře okótované. Z mého pohledu je mimořádně důležité, aby projektant před zahájením projektování znal a vyhodnotil všechny vazby na okolí (přístup, sítě atd.), aby se “jeho” projekt nezadrhnul při projednávání.
 

Souhlas sousedů i věcná břemena

Souhlasy sousedů nejsou nezbytné. Pokud se nedají sehnat nebo sousedi nesouhlasí, budete žádat o územní rozhodnutí (se souhlasy můžete jen o územní souhlas) nebo stavební povolení (se souhlasy stavbu jen ohlašujete). Stavební úřad sousedy obešle, Ti se budou moci vyjádřit jako účastníci řízení. Jejich případné námitky, pokud nebudou omezena jejich zákonná práva (např. na oslunění, na nadměrný hluk z tepelného čerpadla atd.) se vypořádají. Pokud proběhne vše, jak má, tak v případném odvolacím řízení uspějete Vy, nikoli Ti co se odvolávají. Argumenty jako „Nechceme, aby se tu ještě stavělo“, „Nebudeme mít tak pěkný výhled“ nejsou důvodem k tomu, abyste Vy nemohli stavět,
 
Vyřízení věcných břemen může být časově náročné. Pokud budou umisťovány na pozemku samosprávy (obec, město, kraj), tak o nich bude rozhodovat rada (obce, kraje), v případě malých obcí zastupitelstvo (které se může scházet nejdéle 1x za 3 měsíce). 
Pravidla ve velkých městech jsou různá. Např. v Liberci je tento postup: 
– souhrnné stanovisko města (trvá tak 6 týdnů)
– s ním žádáte o zřízení věcného břemene
– příslušný odbor zpracuje podklady
– podklady jsou projednány v pracovní skupině (schází se 1x za měsíc)
– připraví se materiál do rady města
– po projednání v radě města se čeká na vydání usnesení
– po něm dostanete smlouvu k podpisu
– podepsanou ji vrátíte
– čeká se na podpis za město
– pak ji můžete dát k žádosti na stavební řad.
Tento proces trvá klidně i 3 měsíce.
 

Doba vydání stanovisek

Dotčené orgány na to mají 30 dnů, které zpravidla dodržují. Ale pokud musí provést místní šetření, tak mohou uplatnit lhůtu 60 dnů,
Doba je také závislá na kapacitách úřadu. V některých případech je úřad tak přetížen, že není v jeho možnostech žádost vyřídit včas. I když jsou na vaší straně zákonné lhůty, tak prostě čekáte a čekáte, a voláte a zlobíte se… Kolik stojí Vaše nervy?
 

Množství žádostí před Vámi

Předbíhání se nepěstuje a ani není správné. Jak by Vám bylo, kdybyste zjistili, že někdo byl upřednostněn před Vámi?
 

Úplnost dokumentace

Toto je velmi důležité. V praxi to vypadá takto.
Vaše žádost leží na spodku hromady, poměrně dlouho se s ní nic neděje. Ale stoupá nahoru. Najednou jste na řadě, příslušný úředník ji vezme a začne ji zkoumat. Musí vše pročíst, prozkoumat, zkontrolovat. Má velkou zodpovědnost. Když je vše v pořádku, tak zahájí řízení, rozešlou se oznámení účastníkům řízení, běží zákonné lhůty. Na jejich konci úředník, který má Váš projekt ještě v paměti, vydá rozhodnutí. Vše běží poměrně hladce,
Pokud Vaše žádost bude mít vady, úředník vydá výzvu k nápravě se lhůtou (třeba měsíc nebo dva – to podle charakteru vady a předpokladu reálného času na odstranění). Vy vady odstraníte, dáte na stavební úřad. A zase ležíte (skoro) na dně hromady. Když se k ní úřadník dostane, tak je pravděpodobné, že si musí vše znovu pročíst, protože za domu, kdy doplňujete žádost, toho spoustu zapomněl. Je to lidské, těch žádostí vyřizuje najednou několik.
 

Potíže a případné odvolání

Pokud dojde k odvolání, tak stavební úřad celý spis sbalí a pošle nadřízenému orgánu, který řeší odvolání. Proces odvolání trvá zpravidla 2 měsíce.
Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu. Pak je rozhodnutí pravomocné. Ten, kdo se odvolal může podat správní žalobu, ale to Vás do vydání rozsudku neomezuje.
Vrátí věc stavebnímu úřadu k novému projednání. To v případě, že zjistí, že stavební úřad procesně pochybil. V tomto případě běží celé řízení znovu. 
 
Podrobnosti o lhůtách vysvětlím v článku Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení
 

Potřebujete poradit – zeptejte se !

KONTAKTUJTE MĚ

Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci, která povede ke zjištění, v jakém směru a jak Vám mohu pomoci s Vaším projektem. Konzultace je zdarma.

Můžete mi zavolat, napsat e-mail nebo použít kontaktní formulář. Ozvu se Vám co nejdříve. Můj akční rádius je celý Liberecký kraj.

Ing. Tomáš Hampl
hampl@developservis.cz
+420 731 547 821