Mám pozemek a chci stavět

Koupili jste pozemek a těšíte se, až budete bydlet ve svém vysněném domě. Potřebujete k tomu projektovou dokumentaci a stavební povolení. Je několik možností, jakým způsobem stavbu umístit a povolit. Tento postup řeší stavební zákon a jde zpravidla o územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení (ohlášení stavby). A to nejen stavby domu, ale i stavby studny, zařízení k likvidaci splaškových vod. Projektant, kterého vyberete, by podle okolností měl zpracovat příslušnou dokumentaci pro vhodný způsob povolení. Popsaná řízení lze kombinovat, spojovat. Tento postup zde nebudu popisovat, bylo by to dlouhé. Pokud se Vám nebude něco zdát, ptejte se na příslušném stavebním (případně vodoprávním  (studna, ČOV)) úřadu. Tam Vám poradí, jaký postup bude vhodný.
Výběr projektanta je dnes složitý. Já vnitřně dělím „kresliče“ na architekty  a projektanty. Architekti jsou umělci (v dobrém slova smyslu), umějí Vám navrhnout krásnou stavbu. Má to ale dvě „ale“: zpravidla je pak moc nebaví kreslení projektové dokumentace a mnohdy Vás to „krásno“ bude stát hodně peněz navíc. Já mám raději projektanty, kteří jsou zběhlí v technických záležitostech a mnohdy umějí najít i nejlepší poměr cena/výkon pro Vaši stavbu.
Obecně je s projektanty trochu problém. Není jich mnoho a většina z nich si jednotlivé „profese“ (voda, kanalizace, elektro, statika) zadávají externě. A externistů je jako šafránu. A mnohdy jejich nedostatek brzdí projektování.

 

ĎÁBEL JE UKRYT V DETAILU

Projektant by měl:

  • K řešení projektu přistupovat komplexně. Měl by zjistit o území maximum detailů – o okolí, o připojení na sítě, o připojení na silnici. Měl by zajistit geologický a hydrogeologický posudek (pro studnu, vsakování). Pokud je dnes pozemek součástí zemědělského půdního fondu (orná půda, trvalý travní porost, zahrada), bude pravděpodobně nutné získat souhlas s odnětím. Pro to je povinná příloha pedologický rozbor (buď se udělá 1-2 kopané sondy do hloubky podloží) nebo lze použít geol. průzkum (radonový) pokud tam autor popíše vrstvy půdy)
  • Pokud bude stavba umístěna v chráněném území (např. CHKO, památkové zóně) je výhodné před zpracováním projektové dokumentace udělat jednoduchou studii (půdorys, umístění, řezy, pohledy) a tu projednat s příslušnými dotčenými orgány. Předejdete tak předělávání drahé dokumentace v případě požadavku těchto orgánů na řešení)
  • Jako první prověřte, zda dopravní úřad povolí napojení pozemku (viz Ďábel v kapitole Chci stavět)

Potřebujete poradit – zeptejte se !

KONTAKTUJTE MĚ

Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci, která povede ke zjištění, v jakém směru a jak Vám mohu pomoci s Vaším projektem. Konzultace je zdarma.

Můžete mi zavolat, napsat e-mail nebo použít kontaktní formulář. Ozvu se Vám co nejdříve.

Ing. Tomáš Hampl
hampl@developservis.cz
+420 731 547 821